Träning ger färdighet. Koncentrera vården för patientens bästa

Ansvarig: Socialdepartementet

Utredningen om högspecialiserad vård har haft i uppdrag att föreslå hur den högspecialiserade vården kan utvecklas för att patienterna ska få tillgång till en bättre och mer jämlik hälso- och sjukvård.

Ladda ner:

Utredningen föreslår hur detta kan möjliggöras genom en ökad nationell styrning. I detta betänkande presenterar utredningen också ny statistik som visar på att hundratals liv kan räddas varje år om den högspecialiserade vården koncentreras. Med detta betänkande avslutar utredningen sitt arbete.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården

    Regeringen föreslår ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för en ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården. Den nya processen ersätter systemet med rikssjukvård och den nationella nivåstruktureringen av cancervården.

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse