Kraftsamling för framtidens energi ID-nummer: SOU 2017:2

Ansvarig: Ibrahim Baylan, Miljö- och energidepartementet, Statsrådsberedningen

Energikommissionen har överlämnat sitt betänkande Kraftsamling för framtidens energi till regeringen. Betänkandet baseras på den ramöverenskommelse om energipolitiken som slöts den 10 juni 2016.

Ladda ner:

2015 beslutade regeringen att tillsätta en kommission, i form av en parlamentarisk kommitté, för översyn av energipolitiken. Energikommissionens uppdrag har enligt direktivet varit att ta fram underlag för en bred överenskommelse om energipolitiken med särskilt fokus på förhållandena för elförsörjningen efter år 2025–2030.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kraftsamling för framtidens energi

    Energikommissionen har överlämnat sitt betänkande Kraftsamling för framtidens energi till regeringen. Betänkandet baseras på den ramöverenskommelse om energipolitiken som slöts den 10 juni 2016.

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse