Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden - delbetänkande av Nya apoteksmarknadsutredningen ID-nummer: SOU 2017:15

Ansvarig: Socialdepartementet

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av apoteksmarknaden. Inriktningen har varit att åstadkomma en säker, effektiv och jämlik läkemedelsförsörjning och en apoteksmarknad med god tillgänglighet och service. Utredningen har även analyserat hur öppenvårdsapoteksmarknaden som sådan har utvecklats sedan omregleringen samt bedömt pågående trender på marknaden.

Ladda ner:

Utredningen skriver i sitt delbetänkande att man anser apoteksmarknaden i dag kan beskrivas som en marknad som i många avseenden mognat. Etableringstakten av nya apotek har stabiliserats och samtliga stora apoteksaktörer bedriver sedan 2015 e-handel med läkemedel på nationell nivå. Efter ägarförändringar 2013–2015 ägs inte längre någon av aktörerna av investment- eller riskkapitalbolag. Apoteket AB har inte heller längre en särställning på marknaden.

Utredningens betänkande följer huvudrubrikerna:

- Kvalitet och säkerhet på apotek
- Forskning, utveckling och farmaceutiska tjänster
- Leverans- och tillhandahållandeskyldighet av förskrivna läkemedel och varor
- Tillsyn över apoteksmarknaden
- Geografisk tillgänglighet till apotek och läkemedel
- Försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden - delbetänkande av Nya apoteksmarknadsutredningen

    Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av apoteksmarknaden. Inriktningen har varit att åstadkomma en säker, effektiv och jämlik läkemedelsförsörjning och en apoteksmarknad med god tillgänglighet och service. Utredningen har även analyserat hur öppenvårdsapoteksmarknaden som sådan har utvecklats sedan omregleringen samt bedömt pågående trender på marknaden.

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse