Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer

Ansvarig: Socialdepartementet

Utredningen har tagit fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen.

Ladda ner:

Utredningen föreslår åtgärder som syftar till

  • Högre kvalitet och effektivitet
  • Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser
  • Tryggad personalförsörjning
  • Användning av välfärdsteknologi.

För att äldre personer ska få vård och omsorg av god kvalitet krävs
insatser både från äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen och från landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse