Stärkt ordning och säkerhet i domstol ID-nummer: SOU 2017:46

Ansvarig: Justitiedepartementet

Utredningen har haft i uppdrag att se över bestämmelserna om ordning i domstol och vid behov föreslå förändringar.

Ladda ner:

Utredningen lämnar bland annat följande förslag:

  • Domstolarna ska få bättre möjligheter att hindra hot, trakasserier och påverkan av brottsoffer och vittnen. Åhörarna ska kunna hänvisas till en sidosal i stället för att följa förhandlingen inne i rättssalen. Rädda och utsatta brottsoffer och vittnen ska också få större möjlighet att närvara genom videokonferens. Ordföranden ska inte bara kunna visa ut störande personer från rättssalen utan även från domstolsbyggnaden.
  • Reglerna om hur åhörare får använda mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning skärps. Rättens ordförande ska också helt kunna förbjuda sådan utrustning i rättssalen.
  • Det ska vara förbjudet att fotografera andra personer i väntrum och andra allmänna utrymmen i domstolarna. Lagtexten förtydligas även så att det tydligt framgår att fotografering in i en rättssal omfattas av det fotograferingsförbud som redan gäller inne i rättssalen.
  • Fler ska omfattas av domstolarnas säkerhetskontroller.
  • Något allmänt förbud mot att i domstol bära kläder, emblem eller symboler som anspelar på vissa organisationer föreslås inte. Ett sådant förbud bedöms inte vara förenligt med grundlagen.

Pressmeddelande: Utredare överlämnade förslag för att domstolar ska vara trygga och säkra miljöer

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna

    En särskild utredare ska se över bestämmelserna om ordning i domstol och vid behov föreslå förändringar. Förslagen ska underlätta för domstolarna att upprätthålla ordningen så att domstolarna kan vara trygga och säkra miljöer för alla som medverkar i en domstolsförhandling.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse