Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen ID-nummer: SOU 2017:57

Ansvarig: Justitiedepartementet

I april 2016 antog Europaparlamentet och rådet ett direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet.

Ladda ner:

PNR-direktivet utgör ett unionsgemensamt regelverk för insamling
och användning av PNR-uppgifter i viss brottsbekämpande
verksamhet. Utredningens övergripande uppdrag är att lämna förslag
till de lagändringar som krävs för att genomföra PNR-direktivet i
svensk rätt. PNR är en förkortning av den engelska benämningen Passenger Name Record.

Pressmeddelande: Användning av flygpassageraruppgifter för ökad säkerhet

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

    I april 2016 antog Europaparlamentet och rådet ett direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet.

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse