Ministeriella noter, yäxlade med Grekland angående ytterligare förlängning av handel