Barnets rättigheter

Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara på barn och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken.

Aktuellt om barnets rättigheter

Foto: Folio bildbyrå

Regeringen tar nästa steg för att göra barnkonventionen till lag

Regeringen beslutade i juli 2017 om en lagrådsremiss med förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Regeringen anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i rättstillämpningen. Nu pågår arbetet med att bereda propositionen.

Foto på Pernilla Baralt
Pernilla Baralt, statssekreterare hos barnminister Åsa Regnér samt barnrättsdelegationens ordförande, förmedlade att dialogen med delegationen är mycket viktig för regeringen och för barnrättspolitiken, men också att nätverket är värdefullt i sig självt genom samverkan och erfarenhetsutbyte sinsemellan. Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

Budget, toppmöte och kunskapslyft i fokus för barnrättsdelegationen

Barnrättsdelegationens ordförande, statssekreterare Pernilla Baralt, talade bland annat om att Sverige är värd för ett toppmöte med fokus på arbetet mot våld mot barn i februari 2018.

Tonårspojke i skolan.
Ett kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga ska bildas inom Socialstyrelsen från och med den 1 april 2017. Foto: Folio

Informationsinsats om hälsa och jämställdhet för nyanlända barn och unga

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fick i uppdrag att i samverkan med UMO, ta fram och sprida en digital plattform med information om hälsa och jämställdhet riktad till nyanlända och asylsökande barn och unga. Resultatet blev Youmo - en vägledning som finns på sex olika språk.

Foto: Folio

Ökad kunskap om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet i uppdrag att i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. När det gäller betydelsen för barn och unga av rättigheterna, ska expertstöd ges av Barnombudsmannen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 429 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida