Civila samhället

Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår allt från nätverk, ideella föreningar till registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet.

Ansvariga för civila samhället

Ansvarigt statsråd

Alice Bah Kuhnke Kultur- och demokrati­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om civila samhället

  • Det civila samhällets insatser är oumbärliga i flyktingsituationen

    Under hösten har kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besökt några av det civila samhällets olika verksamheter för flyktingar och asylsökande i Sverige. Turen kom till Göteborg den 21 december efter besök i Stockholm och Malmö. Ministern besökte två verksamheter och dialogen kretsade kring vikten av samverkan mellan olika aktörer.

  • Sakråd kan stärka regeringens kontakter med det civila samhället

    Tisdagen den 3 november samlades representanter från drygt sextio organisationer från det civila samhället för att höra statssekreterare Per Olsson Fridh presentera en modell för hur regeringen på ett bättre sätt kan samråda med organisationer i sakfrågor. Arbetet startade den 2 oktober då hundra representanter samlades för att ge synpunkter på vad som är viktigt att regeringen tänker på i framtagandet av en modell.

Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

105 miljoner kronor till det civila samhällets organisationer i arbetet med flyktingsituationen

– Det civila samhället har en nyckelroll i arbetet med mottagande och etablering av människor på flykt. Nu ger vi bättre förutsättningar för att man på ett hållbart sätt ska kunna kanalisera människors engagemang, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Miro sätter ett armband runt ministern handled
Kultur- och demokratiministern får ett band runt handleden som alla flyktingar får vid registeringen på flyktingboendet. Miro från Stockholms Stadsmission sätter fast bandet. Foto: Robin Benigh

Kraften som finns hos det civila samhället och alla frivilliga volontärer som hjälper vid flyktingmottagande

Den internationella flyktingsituationen som pågår är den allvarligaste sedan andra världskriget. Fler människor än någonsin tidigare söker asyl i Sverige. Det är ett ansträngt läge för flera myndigheter och i flera kommuner, och det pågår ett intensivt arbete för att hitta lösningar på de stora utmaningar som finns, både på kort och på lång sikt. I denna svåra situation finns ett stort och ovärderligt engagemang från det civila samhället, där många frivilliga krafter ställer upp och bidrar.

Per Olsson Fridh
Statssekreterare Per Olsson Fridh har sedan en tid tillbaka regelbundna möten med det civila samhällets organisationer för att diskutera flyktingsituationen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Dialog med civilsamhället kring flyktingsituationen

Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, har sedan en tid tillbaka möten med det civila samhällets organisationer.

Foto: Regeringskansliet

Sverige tillsammans

Den 12 oktober 2015 ägde den nationella samlingen Sverige tillsammans rum på Münchenbryggeriet i Stockholm. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ledde ett seminarium om konkreta verktyg och exempel om hur föreningslivet, ofta i samverkan med kommuner och andra offentliga aktörer, effektivt och på ett lustfyllt sätt kan bidra till etablering.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 167 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida