Civila samhället

Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår allt från nätverk, ideella föreningar till registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet.

Ansvariga för civila samhället

Ansvarigt statsråd

Alice Bah Kuhnke Kultur- och demokrati­minister

Ansvarigt departement

Mer stöd till det civila samhällets arbete mot rasism och liknande former av fientlighet

Det civila samhällets organisationer är centrala aktörer i att skapa förutsättningar för ett Sverige som håller ihop. I skuggan av det senaste årets utveckling, med bland annat anlagda bränder på asylboenden och rasistiska mord, ser regeringen behovet av en kraftsamling under 2016 med sju miljoner kronor.

Vägledning för samverkan kring mottagandet av nyanlända

På uppdrag av regeringen har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tagit fram vägledningen Samla kraft - om samverkan mellan kommuner och civilsamhället kring mottagandet av nyanlända.

105 miljoner kronor till det civila samhällets organisationer i arbetet med flyktingsituationen

– Det civila samhället har en nyckelroll i arbetet med mottagande och etablering av människor på flykt. Nu ger vi bättre förutsättningar för att man på ett hållbart sätt ska kunna kanalisera människors engagemang, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Utredningen för ett stärkt civilsamhälle överlämnar sitt betänkande till Alice Bah Kuhnke

Den 25 februari överlämnade den särskilde utredaren Dan Ericsson betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) till kultur- och demokratiministern. Utredningen föreslår flera åtgärder för att stärka civilsamhället, bland annat genom ökad kunskap hos det offentliga, tydligare myndighetsstyrning och krav på konsekvensanalyser avseende civilsamhället. De lämnar också förslag för att öka civilsamhällets möjligheter att delta i upphandling och idéburna offentliga partnerskap samt om förbättrat administrativt stöd till organisationerna.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 226 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida