Barnets rättigheter

Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara på barn och ungas rättigheter och intressen i samhället.  Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken.

Aktuellt om barnets rättigheter

 • Uppstartsmöte för kunskapslyft för barnets rättigheter hos Barnombudsmannen

  Statssekreterare Pernilla Baralt träffade de myndigheter som ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter vid ett uppstartsmöte hos Barnombudsmannen (BO). Det är en treårig satsning för att höja kompetensen om barnkonventionen och barnrättsperspektiv i myndigheter, kommuner och landsting.

 • Barnkonventionens väg mot svensk lag

  • Foto på regerinens särskilda utredare Anita Wickström och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

   Regeringens särskilda utredare Anita Wickström överlämnar barnrättighetsutredningen till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

   Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

  • Foto: Folio bildbyrå

  Regeringen vill göra barnkonventionen till svensk lag. Barnrättighetsutredningen som tillsattes i mars 2013, har i mars 2016 lämnat sitt betänkande, "SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag".

Photo: Folio bildbyrå

Ökad kunskap för barn och unga om sina rättigheter

Regeringen ger Barnombudsmannen i uppdrag att under 2015–2018 vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och vad de innebär i praktiken både inom skolan och inom andra områden.

Foto: Folio

Ökad kunskap om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet i uppdrag att i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. När det gäller betydelsen för barn och unga av rättigheterna, ska expertstöd ges av Barnombudsmannen.

Foto: Folio

Barns erfarenheter av ojämställdhet

Regeringen uppdrar åt Barnombudsmannen att inhämta barn och ungas egna erfarenheter av hur normer och värderingar om kön och könstillhörighet skapar och vidmakthåller hämmande könsroller och strukturer.

Foto: Folio

Regeringens handlingsplan till skydd för barn

Att motverka människohandel, liksom exploatering och sexuella övergrepp, mot alla barn är en högt prioriterad fråga för regeringen, och därför har en handlingsplan med detta syfte tagits fram.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 285 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida