Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Ett nationellt skogsprogram för Sverige

Regeringen arbetar i bred dialog med organisationer i det civila samhället och myndigheter för att ta fram ett nationellt skogsprogram. Visionen för programmet är ”Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Ansvariga statsråd
Sven-Erik Bucht
Ansvariga departement
Närings­departementet

En långsiktig skogsstrategi

  • Småland är först ut med regional skogsstrategi

    Elisabeth Backteman framför en grupp människor.
    Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsministern, deltog i lanseringen av den småländska skogsstrategin ” Smålands skogar får värden att växa”. Foto: Länsstyrelsen i Kronoberg.

    Den 25 januari presenterades en skogsstrategi för Småland som tolv aktörer från tre län står bakom. Det är den första regionala skogsstrategin i landet som tagits fram kopplat till de regionala dialoger som genomförts inom ramen för det nationella skogsprogrammet. Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsministern, var på plats vid lanseringen.

Processer för att ta fram skogsprogrammet

Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

Arbetsgrupper

Hösten 2015 inledde fyra arbetsgrupper, med intressenter från skogens hela värdekedja, sitt arbete. I arbetsgruppernas arbete har de tematiska fokusområdena varit: Tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs, Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och naturens gränser, Främjande av biobaserade produkter och energi, Smarta transporter, en skogsindustri i världsklass och ökad export samt Internationella skogsfrågor. I september 2016 lämnade arbetsgrupperna över slutrapporterna av sitt arbete till regeringen. De skickades sedan ut på remiss.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Regional dialog

I syfte att ta tillvara det regionala perspektivet i skogsprogrammet reste landsbygdsminister Sven-Erik Bucht en Sverigeresa på temat under 2015. Till de fyra dialogmötena bjöds personer verksamma inom verksamheter som har skogen som bas. Syftet med mötena var att ge fler möjligheten att bidra med tankar och idéer ur ett regionalt perspektiv. Vad finns det för förväntningar på det nationella skogsprogrammet, vilken utvecklingspotential finns inom regionen och på vilket sätt kan och vill man bidra till det nationella skogsprogrammets vision?

Flera personer vid ett bord på rad
Programråd 8 dec Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet.

Programråd

I arbetet med att ta fram Ett nationellt skogsprogram för Sverige finns också ett programråd med representanter för ett tjugotal olika organisationer och myndigheter med intresse i skogen som har träffats tre till fyra gånger per år. Programrådets roll har varit att ge vägledning och råd till regeringen i arbetet med det nationella skogsprogrammet och tillför ett brett perspektiv på frågorna. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har lett programrådets möten.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 71 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida