Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Ett nationellt skogsprogram för Sverige

Regeringen arbetar i bred dialog med organisationer i det civila samhället och myndigheter för att ta fram ett nationellt skogsprogram. Visionen för programmet är ”Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Ansvariga statsråd
Sven-Erik Bucht
Ansvariga departement
Närings­departementet

En långsiktig skogsstrategi

  • Arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram in i nästa fas

    Arbetsgruppernas medlemmar står runt landsbygdsministern
    Arbetsgruppernas ordföranden lämnar över rapporterna till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet.

    1 september lämnade arbetsgrupperna inom det nationella skogsprogrammet över underlagsrapporterna med strategiska rekommendationer som nu ska skickas ut på remiss.

Processer för att ta fram skogsprogrammet

Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

Arbetsgrupper

Fyra arbetsgrupper med intressenter från skogens hela värdekedja inleder sitt arbete hösten 2015. Tematiska fokusområden är: Tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs, Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och naturens gränser, Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, en skogsindustri i världsklass och ökad export, Internationella skogsfrågor. Under arbetets gång kommer ytterligare experter att bjudas vid lämpliga tillfällen. Grupperna ska delredovisa sitt arbete i december 2015 samt komma med sina slutrapporter senast den 1 september 2016.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Regional dialog

Under hösten 2015 genomförde landsbygdsminister Sven-Erik Bucht en resa genom Sverige för att få med det regionala perspektivet i skogsprogrammet. Till de fyra dialogmötena bjöds personer verksamma inom verksamheter som har skogen som bas. Syftet med mötena var att ge fler möjligheten att bidra med tankar och idéer ur ett regionalt perspektiv. Vad finns det för förväntningar på det nationella skogsprogrammet, vilken utvecklingspotential finns inom regionen och på vilket sätt kan och vill man bidra till det nationella skogsprogrammets vision?

Flera personer vid ett bord på rad
Programråd 8 dec Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet.

Programråd

Ett programråd med representanter för ett tjugotal olika organisationer och myndigheter med intresse i skogen träffas tre till fyra gånger per år. Programrådets roll att ge vägledning och råd till regeringen i arbetet med det nationella skogsprogrammet och tillför ett brett perspektiv på frågorna. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht leder programrådets möten.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 70 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida