Handel och investeringsfrämjande

Den svenska handels- och främjandepolitiken syftar till att främja svenska ekonomiska intressen och bilden av Sverige utomlands, för att sin tur underlätta export och import och möjliggöra ett ömsesidigt handelsutbyte med andra länder.

Ansvariga för handel och investeringsfrämjande

Ansvarigt statsråd

Ann Linde
Ann Linde EU- och handels­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om handel och investeringsfrämjande

  • Kommerskollegium överlämnar Brexit-rapport till Ann Linde

    Foto: Moa Haeggblom / Regeringskansliet

    Idag överlämnar Kommerskollegium rapporten ”Efter Brexit - analys av svenska intressen inför kommande förhandlingar” till EU- och handelsminister Ann Linde där uppdraget har varit att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om de svenska handelsintressena i förhållande till Storbritannien efter Brexit.

  • Sydkorea en viktig handelspartner

    Sydkorea är idag Sveriges tredje största exportmarknad i Asien, med en växande handel för svenska företag. Sverige och Sydkorea har mycket gemensamt både till exempel när det gäller vikten av frihandel och synen på hållbar utveckling. Som ett led i att ytterligare utveckla förbindelserna besökte jag förra veckan Seoul för att främja smarta svenska miljölösningar, hållbara transporter samt träffa min sydkoreanske ministerkollega och delta i ett asiatisk-europeiskt ministermöte.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök