Miljö

Miljöpolitiken handlar om att skapa ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och natur. Den handlar också om att skapa ett hållbart samhälle som är anpassat till ett förändrat klimat. Många miljöfrågor är globala och därför sker en stor del av arbetet i samverkan med andra länder.

Ansvariga för miljö

Ansvarigt statsråd

Karolina Skog
Karolina Skog Miljö­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om miljö

  • Sverige godkänner Nagoyaprotokollet

    Regeringen har beslutat att Sverige ska ratificera det så kallade Nagoyaprotokollet, som ingår i den internationella konventionen om biologisk mångfald.

  • Nu blir det möjligt att söka premie för elbussar

    Foto: Johnér

    Regeringen har beslutat att införa en premie för elbussar. Den ska göra det billigare för regioner och kommuner att köpa in elbussar till kollektivtrafiken. Syftet är att minska klimatutsläppen från transportsektorn.

Illustration: FN

Framgångar för miljön i Nairobi

Efter svåra förhandlingar avslutades FNs stora miljömöte UNEA2 i Nairobi sent i natt. Världens länder har enats om betydande förstärkningar för FNs fortsatta miljöarbete. Sverige och EU har fått gehör för sin linje i många frågor.

Bro med spårvagn och cyklister
Foto: Folio .

Förhandlingar om hur EUs klimatmål till 2030 ska nås

Flera avgörande processer och förhandlingar som rör klimatområdet pågår inom EU under 2016 och 2017. Förhandlingarna är ett led i att nå det övergripande målet med EU:s klimatpolitik, att nå en utsläppsminskning om minst 40 procent till 2030.

Foto: Johnér

Regeringen satsar på en giftfri miljö för barnen och vår hälsa

I regeringens skrivelse Giftfri vardag finns en redogörelse över de politiska initiativ och framsteg som har gjorts på kemikalieområdet under de senaste åren. Sverige har nått goda resultat på kemikalieområdet även om arbete kvarstår tills vi får en giftfri vardagsmiljö. Med hjälp av en bred palett av styrmedel fortsätter nu regeringen satsningen på en giftfri miljö - för barnen och vår hälsa.

Foto: Folio

Sveriges miljömål

Miljömålen är den gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet. De 16 målen som riksdagen beslutat ger en struktur för miljöarbetet som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. På vår sida om miljömålen kan du läsa mer om miljömålssystemets utformning och hur regeringen arbetar för att nå målen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1107 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida