Ungdomspolitik

Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och omfattar alla de beslut och åtgärder som påverkar villkoren för ungdomar inom en rad olika områden som arbete, boende, utbildning, hälsa, fritid, kultur och inflytande.

Ansvariga för ungdomspolitik

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om ungdomspolitik

 • Ungas sociala inkludering i utsatta områden – tema för det Ungdomspolitiska rådet

  Ungdomsminister Anna Ekström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tillsammans med det Ungdomspolitiska rådet
  Ungdomsminister Anna Ekström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tillsammans med det Ungdomspolitiska rådet den 18 september. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

  Den 18 september träffade ungdomsminister Anna Ekström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke det Ungdomspolitiska rådet. Temat för mötet var ungas sociala inkludering i utsatta områden.

 • Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om myndighetens lokalisering

  Illustration: Regeringskansliet

  Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att genomföra en lokalisering av myndigheten från Stockholm till Växjö där myndigheten ska ha sitt säte. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 1 februari 2019.

Foto: Finansdepartementet/Regeringskansliet

Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2018

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som genom investeringar i högkvalitativ utbildning och forskning lägger grunden för vårt gemensamma samhällsbygge. Den svenska skolan ska utjämna socioekonomiska skillnader och ge alla människor möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

Illustration: Regeringskansliet

Statskontoret ska analysera Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Regeringen har beslutat om att ge Statskontoret i uppdrag att göra en myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). MUCF har fått nya uppgifter under senare år och därför behövs en fördjupad analys av myndigheten. Bland annat ska analysen ge underlag för att förenkla styrningen av MUCF.

Illustration: Regeringskansliet

Delbetänkande från Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar

Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar har överlämnat delbetänkandet "Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar" till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. I samordnarens uppdrag ingår bland annat att främja förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå.

Fatima Rahman och Hana Masri står inne i köket
Fatima Rahman och Hana Masri arbetar på Kulturpunktens Kafé. Foto: Rebecca Liljefors

Matchning hjälper ungdomar till arbete

Att ungdomar ska komma in i arbetslivet är en viktig fråga för regeringen. Att ha avbrutit eller att aldrig ha påbörjat en gymnasieutbildning är de faktorer som tydligast påverkar risken att hamna i gruppen unga som varken arbetar eller studerar.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 127 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida