Vuxenutbildning

Elevens förutsättningar och behov är utgångspunkten i vuxenutbildningen. Alla ska ha rätten att utbilda sig för att kunna utveckla sina kunskaper och sin kompetens. Syftet är att kunna stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt för att främja sin personliga utveckling.

Ansvariga för vuxenutbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om vuxenutbildning

  • Förändringar i vuxenutbildningen från årsskiftet

    Illustration: Regeringskansliet

    Med det nya året gäller nya regler och förutsättningar inom vuxenutbildningen. Bland annat utökas rätten att delta i kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå och kommuner ska samarbeta om yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux).

  • För en framstående kunskapsnation med jämlik utbildning och forskning i världsklass

    Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

    I den här broschyren beskrivs det svenska utbildningsväsendet och dess finansiering, från förskola till högskoleutbildning. Den beskriver också en del av den offentligt finansierade forskningen i Sverige.

Illustration: Regeringskansliet

Rekordlåg ränta på studielån

Regeringen har i dag beslutat om att för 2017 sänka räntenivån på studielån till 0,34 procent vilket innebär en sänkning med 0,26 procentenheter i jämförelse med innevarande års nivå. Räntenivån för 2017 blir den lägsta någonsin och beslutet berör de cirka 1,5 miljoner personer som har studielån.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström mötte Folkbildningsrådet
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström mötte Folkbildningsrådet. Foto: Marcus Strinäs/Regeringskansliet

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström mötte Folkbildningsrådet

Onsdagen den 9 november medverkade gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i Folkbildningsrådets representantskaps höstsammanträde. Representantskapet är organisationens högsta beslutande organ och bland de närvarande fanns valda ombud från studieförbunden och folkhögskolorna.

Illustration: Regeringskansliet

Yrkeshögskolans kvalitet förstärks

Regeringen har beslutat om en proposition för en stärkt yrkeshögskola. Bland annat föreslås att en utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan måste ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser. Syftet är att ytterligare stärka utbildningarnas kvalitet.

Illustration: Regeringskansliet

Nu blir sfi en del av komvux

Den 1 juli upphör utbildning i svenska för invandrare (sfi) som en egen skolform och blir i stället en del av kommunal vuxenutbildning (komvux). Kommunerna blir även skyldiga att se till att den som vill påbörja komvux och särskild utbildning för vuxna (särvux) på grundläggande nivå erbjuds studie- och yrkesvägledning samt att en individuell studieplan upprättas för varje elev inom vuxenutbildningen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 287 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida