Uppdrag att göra en fördjupad kostnadsjämförelse mellan arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad gymnasial yrkesutbildning Diarienummer: A2012/857/A

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att göra en fördjupad jämförelse mellan de faktiska utbildningskostnaderna för arbetsmarknadsutbildning respektive för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux).

Jämförelsen ska avse ett begränsat antal jämförbara utbildningar av olika karaktär och ett begränsat antal kommuner och regioner.

Vidare ska Statskontoret analysera orsaker till eventuella skillnader i kostnader mellan arbetsmarknadsutbildning och yrkesvux.