Uppdrag att utreda och föreslå utformningen av en modell för prisförändringsprövning och en princip om likabehandling för samma Diarienummer: N2012/2610/E

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Energimarknadsinspektionen att utreda och föreslå utformningen av en modell för prisförändringsprövning och en princip om likabehandling för kunder inom samma kundkategori.

Energimarknadsinspektionen ska lämna förslag till de bestämmelser som bör ligga till grund för och prisförändringsprövningen likabehandlingen.