Uppdrag till Statistiska centralbyrån om statistikbaserad analys av Sveriges genomförande av Agenda 2030

Ladda ner:

Statistiska centralbyrån (SCB) ska baserat på tillgängliga data och resultat analysera hur Sverige i dagsläget lever upp till målen och delmålen i Agenda 2030.