Remiss av promemorian Nya skatteregler för företagssektorn Diarienummer: Fi2017/02752/S1