Remiss av promemoria om Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare Diarienummer: M2018/00331/R

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är 5 mars 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.