Remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden Diarienummer: Fi2018/00561/V

Här kan du ta del av till vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
25 april 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.