Remiss av utkast till förordning om ändring i förordningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle Diarienummer: M2018/00348/R

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat utkast till förordning om ändring i förordningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är 1 mars 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.