Underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov

Dir. 2008:120

Utgiven:
9 oktober 2008

Typ:
Kommittédirektiv

Avsändare:
Justitiedepartementet

Sammanfattning

Mot bakgrund av att Försvarets radioanstalt endast kommer att bedriva signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet enligt den inriktning som regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten bestämmer, uppdras åt en särskild utredare att
- kartlägga Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelser om utländska förhållanden,
- utreda hur detta behov ska kunna tillgodoses på ett rättssäkert och effektivt sätt, och
- lämna fullständiga författningsförslag i frågan.

Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 30 juni 2009.

Kommittédirektiv (1 st)
 
SOU, Ds m.m. (2 st)
Lagrådsremiss (1 st)
Proposition (1 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)