Regeringsförklaringen 16 september 2008

Utgiven:
16 september 2008

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Statsrådsberedningen

Sammanfattning

Regeringsförklaringen är statsministerns tal inför riksdagen vid öppnandet av riksmötet.
I regeringsförklaringen redovisar statsministern vilka mål regeringen har med sin politik.