Framtidens polisutbildning

SOU 2008:39

Utgiven:
16 april 2008

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Justitiedepartementet

Utredningen om den framtida polisutbildningen

Sammanfattning

I betänkandet föreslår utredningen att dagens grundutbildning till polis bör ersättas med en högskoleutbildning. Polisutbildningen bör anordnas av universitet och högskolor. Alternativet till en sådan lösning är att skapa en s.k. sektorshögskola, en typ av högskola som Försvarshögskolan är ett exempel på. Polisutbildningen bör leda till en ny högskoleexamen, polisexamen. Examen ska vara en yrkesexamen på högskolans grundnivå. Utbildningen ska vara treårig (180 högskolepoäng).

Den föreslagna högskoleutbildningen kommer, beroende på vilka högskolor som kommer att tillhandahålla utbildningen och vilken dimensionering utbildningen kommer att ha, att kunna starta tidigast år 2010.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)