Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen

Prop. 2009/10:139

Foto: Mika/Scanpix
Utgiven:
22 mars 2010

Typ:
Proposition

Avsändare:
Utbildningsdepartementet

Sammanfattning

I propositionen Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen föreslår regeringen att inriktningen på det nationella kvalitetssäkringssystemet för universitet och högskolor förändras för att möta de nya krav som ställs utifrån målsättningar om ökad frihet, internationalisering och hög kvalitet. Sverige behöver ett kvalitetssäkringssystem som stärker drivkrafterna för att uppnå högt ställda krav på resultat i utbildningarna. De universitet och högskolor som har utbildningar av hög kvalitet bör premieras genom ökade anslag.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (1 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (1 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)