En ny förvaltningslag

SOU 2010:29

Utgiven:
4 maj 2010

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Justitiedepartementet

Förvaltningslagsutredningen

Sammanfattning

Utredningen föreslår ett utvidgat, mera pedagogiskt uppbyggt regelverk med förstärkta rättssäkerhetsgarantier och bland annat en möjlighet att få oskäliga dröjsmål prövade i högre instans.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (2 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)