Så styrs Sverige

Kollage bestående av en bro, handskakning, pengar, en man som skriver på en dator Illustration: Sara-Mara/Söderberg Agentur

Så styrs Sverige

Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt, vilket betyder att all offentlig makt utgår från folket. Vart fjärde år väljer svenska folket sina representanter till riksdagen. Riksdagen utser en statsminister som får i uppdrag att bilda regering. Regeringen styr Sverige genom att den verkställer riksdagens beslut och tar initiativ till nya lagar eller lagändringar. Till sin hjälp i arbetet har regeringen Regeringskansliet och cirka 350 andra statliga myndigheter.

Är du nyfiken på hur allt detta hänger ihop och hur du kan påverka? Här hittar du grundläggande information om hur Sverige styrs.

Regeringskansliets årsbok 2012

Årsboken beskriver ett urval av myndighetens verksamhet under föregående år. Den innehåller fakta om Regeringskansliet och dess organisation, beskriver departementens verksamhet under 2012 och presenterar myndighetens verksamhet i siffror.

Årsboken ger i första hand en bild av tjänstemännens arbete och riktar sig främst till riksdagens ledamöter och tjänstemän, andra myndigheter, organisationer, skolor och bibliotek.

Delta och påverka!


I en demokrati har medborgarna ett gemensamt ansvar för samhället de lever i.

Beställ material om regeringens och Regeringskansliets arbete


Under fliken Publikationer kan du beställa eller ladda ner foldrar på flera språk om regeringens och Regeringskansliets arbete, lagstiftningsprocessen och mycket mer.

Ordlistor


Svåra ord? Ta hjälp av våra ordlistor.