Så styrs Sverige

Kollage bestående av en bro, handskakning, pengar, en man som skriver på en dator Illustration: Sara-Mara/Söderberg Agentur

Så styrs Sverige

Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt, vilket betyder att all offentlig makt utgår från folket. Vart fjärde år väljer svenska folket sina representanter till riksdagen. Riksdagen utser en statsminister som får i uppdrag att bilda regering. Regeringen styr Sverige genom att den verkställer riksdagens beslut och tar initiativ till nya lagar eller lagändringar. Till sin hjälp i arbetet har regeringen Regeringskansliet och cirka 340 andra statliga myndigheter.

Är du nyfiken på hur allt detta hänger ihop och hur du kan påverka? Här hittar du grundläggande information om hur Sverige styrs.