Public Access to Information and Secrecy Act

Public Access to Information and Secrecy Act
Utgiven:
11 september 2009

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Justitiedepartementet

Beställ publikationen

Materialet är gratis.

Sammanfattning

Engelsk översättning av Offentlighet och sekretess hos det allmänna, som kortfattat redogör för offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Broschyren innehåller också en redogörelse för tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar.