Regeringsförklaringen 15 september 2009

Utgiven:
15 september 2009

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Statsrådsberedningen

Sammanfattning

Regeringsförklaringen är statsministerns tal inför riksdagen vid öppnandet av riksmötet.

I regeringsförklaringen redovisar statsministern vilka mål regeringen har med sin politik.