Budgetpropositionen för 2010

Prop. 2009/10:1

Utgiven:
21 september 2009

Typ:
Proposition

Avsändare:
Finansdepartementet

Ladda ner

Sammanfattning

Den 21 september 2009 lämnade regeringen Budgetpropositionen för år 2010 (prop. 2009/10:1) till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)