Pressmeddelanden

Från och med
 -
Till och med
Visar 1–20 av 642 pressmeddelanden
 1. Pressinbjudan: Överlämnande av utredning om missbruk av pass
  Anders Ygeman, Justitiedepartementet, 27 februari 2015
 2. Statsrådens engagemang vecka 10-11
  Aida Hadzialic, Alice Bah Kuhnke, Anders Ygeman, Anna Johansson, Annika Strandhäll, Ardalan Shekarabi, Gabriel Wikström, Gustav Fridolin, Helene Hellmark Knutsson, Ibrahim Baylan, Isabella Lövin, Kristina Persson, Margot Wallström, Magdalena Andersson, Mehmet Kaplan, Mikael Damberg, Morgan Johansson, Per Bolund, Peter Hultqvist, Sven-Erik Bucht, Ylva Johansson, Åsa Regnér, Åsa Romson, Stefan Löfven, Statsrådsberedningen, 27 februari 2015
 3. Åsa Regnér i möte med Chiles president Michelle Bachelet
  Åsa Regnér, Socialdepartementet, 27 februari 2015
 4. Ny ambassadör för hållbart företagande
  Utrikesdepartementet, 27 februari 2015
 5. Kunskapsseminarium i Umeå om en ny styrning av välfärden - bortom NPM
  Ardalan Shekarabi, Finansdepartementet, 27 februari 2015
 6. Utrikesministern talar i MR-rådet och nedrustningskonferensen i Genève
  Margot Wallström, Utrikesdepartementet, 27 februari 2015
 7. Lagrådsremiss om kompletterande regler till 2005 års Haagkonvention
  Morgan Johansson, Justitiedepartementet, 27 februari 2015
 8. EU:s industri- och handelspolitik i fokus
  Mikael Damberg, Näringsdepartementet, 27 februari 2015
 9. Ny generaldirektör för Rättsmedicinalverket
  Morgan Johansson, Justitiedepartementet, 27 februari 2015
 10. Uttalande med anledning av situationen i Syrien och Irak
  Margot Wallström, Utrikesdepartementet, 26 februari 2015
 11. Framtidsminsterns analysgrupper är nu tillsatta
  Kristina Persson, Statsrådsberedningen, 26 februari 2015
 12. Kvarlevor på KI ska återlämnas
  Utbildningsdepartementet, 26 februari 2015
 13. Idrottsministern och näringsministern i möte med Riksidrottsförbundet och besöksnäringen
  Gabriel Wikström, Mikael Damberg, Socialdepartementet, Näringsdepartementet, 26 februari 2015
 14. Åtgärder för att motverka att bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar kapas
  Morgan Johansson, Justitiedepartementet, 26 februari 2015
 15. Regeringen beslutar om ny biståndsstrategi för Syrienkrisen
  Isabella Lövin, Utrikesdepartementet, 26 februari 2015
 16. Översyn av Sveriges gränser till havs
  Margot Wallström, Utrikesdepartementet, 26 februari 2015
 17. Sista kommundialogen om ungdomsarbetslösheten
  Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, 26 februari 2015
 18. Myndigheten för radio och tv ska förbereda myndighetsförändring för presstödsfrågor
  Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet, 26 februari 2015
 19. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen med fokus på jämställdhet
  Mehmet Kaplan, Näringsdepartementet, 26 februari 2015
 20. Thomas Östros ny exekutivdirektör i nordisk-baltisk valkrets i IMF
  Magdalena Andersson, Finansdepartementet, 26 februari 2015