En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor

Prop. 2009/10:149

Utgiven:
23 mars 2010

Typ:
Proposition

Avsändare:
Utbildningsdepartementet

Sammanfattning

Propositionen En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor syftar till att öka friheten för statliga universitet och högskolor inom ramen för den nuvarande myndighetsformen. I propositionen lämnar regeringen förslag och gör bedömningar som innebär omfattande avregleringar av den interna organisationen och läraranställningar. Det så kallade EA-regelverket, som gäller för myndigheters ekonomiadministration, bör ses över för att bättre anpassas till lärosätenas förutsättningar.

Propositioner i tryckt format

Propositioner i tryckt format kan du läsa på bibliotek eller köpa hos Riksdagens tryckeriexpedition.

tfn. 08-786 58 10, fax. 08-786 61 76
e-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Kommittédirektiv (2 st)
 
SOU, Ds m.m. (2 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (1 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)