Vändpunkt Sverige - ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT

SOU 2010:28

Utgiven:
29 april 2010

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Utbildningsdepartementet

Teknikdelegationen

Sammanfattning

I sitt slutbetänkande Vändpunkt Sverige - ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT (SOU 2010:28) föreslår Teknikdelegationen bland annat att regeringen fastställer en nationell kompetensstrategi för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT vilken bör syfta till att öka intresset och höja kunskapsnivåerna inom ämnesområdena. Vidare föreslår Teknikdelegationen att regeringen tillsätter och leder en nationell kommission med särskilt fokus på Sveriges utveckling inom matematik, naturvetenskap, teknik och IKT. Teknikdelegationen föreslår även ett antal satsningar relaterade till skola, samhälle och högskola. För att genomföra strategin föreslår Teknikdelegationen att regeringen inrättar Plattform teknik och naturvetenskap med ansvar för det operativa arbetet i form av samordning, medelstilldelning, kommunikation och analys.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)