En uthållig demokrati! - Politik för folkstyrelse på 2000-talet

SOU 2000:1

Utgiven:
2000

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Kulturdepartementet

Slutbetänkande från Demokratiutredningen

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)