Samarbetsstrategi: Mocambique 2008 - 2012

UD 08.073

Utgiven:
11 september 2008

Typ:
Land- och regionstrategier

Avsändare:
Utrikesdepartementet

Sammanfattning

Denna strategi anger inriktningen för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique för perioden 11 september 2008 - 31 december 2012. Utgångspunkten för det svenska stödet är Moçambiques egen fattigdomsstrategi, PARPA II. Strategin är väl förankrad inom det moçambikiska samhället och presenterar en realistisk plan för hur
fattigdomen ska bekämpas. Målformuleringarna i den svenska strategin grundar sig på PARPA II men har kompletterats för att återspegla Sveriges prioriteringar. Uppföljningen av resultat baseras på Moçambiques egen uppföljning av PARPA II.