Allmän skyldighet att hjälpa nödställda?

SOU 2011:16

Utgiven:
11 mars 2011

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Justitiedepartementet

Handlingspliktutredningen

Sammanfattning

Utredaren avråder från att införa en straffsanktionerad allmän skyldighet att bistå nödställda personer, dvs. vad som även brukar benämnas en civilkuragelag. I enlighet med sitt uppdrag presenterar utredaren likväl en teknisk modell till en sådan lagstiftning.

Något behov att i övrigt förtydliga, utvidga, på annat sätt ändra eller samla gällande bestämmelser eller införa nya sådana om skyldighet att agera vid farliga situationer har utredaren inte funnit.

Kommittédirektiv (1 st)
 
SOU, Ds m.m. (1 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)