Sveriges företagande och konkurrenskraft

Ds 2011:17

Utgiven:
19 maj 2011

Typ:
Departementsserien (Ds)

Avsändare:
Näringsdepartementet

Sammanfattning

Sveriges företagande och konkurrenskraft
- Internationell benchmarking.

Denna rapport syftar till att visa Sveriges position och utveckling jämfört med andra länder, inom områden som är viktiga för näringslivets konkurrenskraft och utveckling. Genom länderjämförelser ges indikationer om styrkor och svagheter för näringslivet i Sverige. De områden som belyses har direkt eller indirekt inverkan på Sveriges konkurrenskraft och allmänna tillväxtförutsättningar.

  • Ds 2011:17 Sveriges företagande och konkurrenskraft
Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (1 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)