Strategi för utveckling och export av miljöteknik 2011-2014

Utgiven:
1 september 2011

Typ:
Promemoria

Avsändare:
Miljö- och energidepartementet

Sammanfattning

Regeringen tar ett samlat grepp för att stödja utveckling och skapa goda förutsättningar för export av svensk miljöteknik - från forskning och utveckling via hemmamarknad till export. I denna strategi för utveckling och export av miljöteknik 2011-2014, "miljöteknikstrategin", definieras miljöteknik som "all teknik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ" vilket är samma definition som används inom EU:s miljötekniksamarbete, ETAP.