Budgetpropositionen för 2012

Prop.2011/12:1

Utgiven:
20 september 2011

Typ:
Proposition

Avsändare:
Finansdepartementet

Ladda ner

Sammanfattning

Den 20 september 2011 lämnade regeringen Budgetpropositionen för år 2012 (prop. 2011/12:1) till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statsbudget för 2012, finansplan och skattefrågor m.m.
____________________________________________________
Riksdagen fattade den 23 november 2011 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

--------------------------------------------------------
För beställning av Budgetpropositionen för 2012 kontakta:
Riksdagens tryckeriexpedition,
100 12 Stockholm
Tel: 08-786 58 10
E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)