Tilläggsdirektiv till Rovdjursutredningen (M 2010:02)

Dir. 2011:62

Utgiven:
23 juni 2011

Typ:
Kommittédirektiv

Avsändare:
Miljö- och energidepartementet

Sammanfattning

Förkortad tid för uppdraget:
Regeringen beslutade den 10 juni 2010 kommittédirektiv om att utvärdera målen för rovdjursstammarnas utveckling (dir. 2010:65). Utredningstiden förkortas. Uppdraget ska i stället redovisas den 1 april 2012.

Kommittédirektiv (3 st)
 
SOU, Ds m.m. (1 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)