Godkännande av en överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess för 2012

S2011/11162/SF

Utgiven:
23 december 2011

Typ:
Överenskommelse

Avsändare:
Socialdepartementet

Sammanfattning

Statssekreteraren Anna Pettersson Westerberg har den 16 december 2011 undertecknat en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess för 2012.