Vägen till nära-nollenergibyggnader

Skr. 2011/12:131

Utgiven:
29 mars 2012

Typ:
Skrivelse

Avsändare:
Miljö- och energidepartementet

Sammanfattning

I denna skrivelse redovisas den handlingsplan för nära-nollenergibyggnader som tagits fram i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. I handlingsplanen redovisas regeringens bedömningar av hur antalet nära-nollenergibyggnader avses öka i Sverige.