Folkbildningens samhällsvärden - en ny modell för statlig utvärdering

SOU 2012:72

Utgiven:
31 oktober 2012

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Utbildningsdepartementet

Folkbildningsutredningen U 2011:09

Sammanfattning

Utredningen bedömer att de tidigare statliga utvärderingar som gjorts av folkbildningen ägnat sig främst åt formerna för, snarare än resultaten av, folkbildningens verksamhet. Utvärderingarna har genomförts alltför sällan, och har inte heller kunnat redovisa effekterna eller nyttan av folkbildningens samlade verksamhet på en övergripande nivå.

Kommittédirektiv (1 st)
 
SOU, Ds m.m. (1 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (1 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)