Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2012/2013

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2012/2013
Utgiven:
13 december 2012

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Statsrådsberedningen

Beställ publikationen

Du kan beställa upp till 30 exemplar av publikationen gratis.

Sammanfattning

Skriften innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2012/2013.