Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter

Dir. 2012:7

Utgiven:
27 januari 2012

Typ:
Kommittédirektiv

Avsändare:
Finansdepartementet

Sammanfattning

Torsdagen den 26 januari tillsatte regeringen Inger Liliequist, genreraldirektör vid Riksantikvarieämbetet, som utredare för en utredning som ska se över vilka fastigheter av kulturhistoriskt värde som staten bör äga.

Uppdraget ska redovisas senast den 3 december 2012.

Kommittédirektiv (2 st)
 
SOU, Ds m.m. (1 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)