Boende och byggande

English

Satsning på stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter

Regeringen har idag beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att i samråd med Boverket ta fram riktlinjer för så kallade stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer. Regeringens mål är att minst 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020.

Från årsskiftet tillhör plan-, bygg- och bostadsfrågor nya Näringsdepartementet

Den 1 januari 2015 fördes plan- bygg- och bostadsfrågor, som tidigare fanns i Socialdepartementet, över till det nya Näringsdepartementet.

Regeringen utser en statlig samordnare för Bromma flygplats

Regeringen har beslutat att utse en samordnare med uppdrag att pröva förutsättningarna för att utveckla flygkapacitet och öka möjligheterna till bostadsbebyggelse i Stockholmsregionen.

Stöd till Boverkets projekt för harmonisering av byggregler i Norden

Regeringskansliet har beslutat att stödja Boverkets projekt för nordiskt samarbete för harmonisering av byggregler med 390 000 kronor.

Alla notiser

Senaste publikationer