Boende och byggande

English

Satsningar på jobb i vårbudgeten

Starkare innovationskraft, bättre järnvägar, fler bostäder och stöd till mjölkbönder är några av förslagen i vårbudgeten inom Näringsdepartementets områden. Förslagen ingår i regeringens övergripande mål om att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Nya bullerregler gör det enklare att bygga

Regeringen har beslutat om en förordning som innehåller nya riktvärden för utomhusbuller. Ett höjt riktvärde för lägenheter upp till 35 kvm gör det enklare att bygga små lägenheter. De nya bullerreglerna börjar gälla från och med den 1 juni i år.

- Vi har nu fått en ny, väl avvägd, bullerförordning på plats som möjliggör byggandet av fler små lägenheter för unga och studenter och som samtidigt ger ett bra skydd för miljön och människors hälsa, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Stimulans för ökat byggande

Regeringen har som målsättning att öka byggandet till 250 000 bostäder 2015-2020. De investeringar vi ser framför oss för budgeten för 2016 omfattar 6,2 miljarder kronor per år. För att öka nybyggnationen av hyresrätter föreslår regeringen att en stimulans för nybyggnation införs. Förslaget kommer att ingå i budgetpropositionen för 2016 och beräknas uppgå till 3,2 miljarder kronor per år.

Satsning på stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter

Regeringen har idag beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att i samråd med Boverket ta fram riktlinjer för så kallade stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer. Regeringens mål är att minst 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020.

Alla notiser

Senaste publikationer