Svarta listan - ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk

PM 2011:1

Utgiven:
oktober 2011

Typ:
Promemoria

Avsändare:
Statsrådsberedningen

Justitiedepartementet

Sammanfattning

Förord till fjärde upplagan (2011)

Svarta listan har varit ett viktigt redskap i arbetet med att modernisera ord och fraser i författningarna alltsedan den gavs ut första gången 1988.

Ordlistan ges ut av rättschefen i Statsrådsberedningen och har utarbetats av granskningskansliets språkexperter. Denna fjärde upplaga är snarlik tredje upplagan från 2004. Skillnaden är att "skall" har bytts ut mot "ska" i alla exempelfraser. Ett par förtydliganden har också gjorts.

Inför den tredje upplagan granskades de nya uppslagsorden och exempelfraserna av bl.a. rätts- och expeditionschefer i Regeringskansliet och av riksdagens språkgrupp, liksom av enhetschefer för de svenska översättarna och av svenska juristlingvister inom Europeiska unionen.

Ordlistan tar upp ord som ger ett stelt, kanslispråkligt intryck. Ersättningsorden och -fraserna är så gott som alla hämtade från moderna författningar och alltså redan etablerade i författningsspråket.

Stockholm i oktober 2011

Christina Weihe
rättschef i Statsrådsberedningen