Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet

SOU 2006:30

Omslag SOU 2006:30
Utgiven:
16 mars 2006

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Arbetsmarknadsdepartementet

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering

Sammanfattning

Rapporten innehåller följande kapitel:

1 Strukturell diskriminering i rättsväsendet på grund av etnisk och religiös tillhörighet. En introduktion och sammanfattning
Jerzy Sarnecki

2 Diskriminering i vittnessammanhang: Resultat från ett social-kognitivt forskningsprojekt
Torun Lindholm och Sylvia Bergvall

3 Diskriminering av personer med utländsk bakgrund i rättsväsendet - en kvantitativ analys
Johan Kardell

4 Särbehandlas gärningspersoner med utländsk bakgrund vid anmälningar om våldtäkter, grov misshandel och eget bruk av narkotika?
Tove Pettersson

5 Representation av religiös och/eller etnisk bakgrund i domar
Tove Pettersson

6 Negativ särbehandling i rättskedjans alla led
Christian Diesen

7 Ungdomar intagna på särskilda ungdomshem
David Shannon

8 Åklagares och advokaters syn på likabehandling i domstolen
Helena du Rées

9 "Kulturella försvar", likhet och diskriminering
Claes Lernestedt

10 Konstruktionen av en brottsbenägen kategori
Anders Pedersson

11 "Brottslighet hos personer födda i Sverige och i
utlandet" ur ett strukturellt diskrimineringsperspektiv
Jerzy Sarnecki

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)